ÁSZF

Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek

 

A webáruház üzemeltetője:

Deniz Evelin E.V.

1072 Budapest, Akácfa utca 26. Földszint 2.üzlet

Adószám: 55639730-1-43

uptowngirl.hungary@gmail.com

Adószám: 55639730-1-43

Székhely: 1203 Budapest Ady Endre utca 68-70. 

Nyilvántartási szam: 54348617

 

Általános rendelkezések

A webáruházban történő vásárlás feltétele az alábbi általános szerződési feltételek elolvasása, tudomásul vétele és elfogadása. Kérem abban az esetben vásároljon, ha minden pontjával egyetért és az alábbi feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.denizstreetfashion.com  weboldalon található internetes áruházban történik.

 

A vásárlás menete

Az www.uptowngirl.hu internetes áruházban, a forgalmazott termékeket tekintheti meg és vásárolhatja meg. A megvásárolni kívánt terméket a “Kosár” gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába, majd a “Kosár” menüpont alatt véglegesítheti rendelését. Megrendelése véglegesítése előtt tetszőlegesen módosíthatja a kívánt termékek mennyiségét illetve folytathatja is a vásárlást  további termékek kosárba helyezésével.

 

A megvásárolható termékek köre

A termék mellett feltüntetett ár nem tartalmaz szállítási költséget, a szállítási költségek a “Szállítási és fizetési feltételek” pontban találhatóak. Áraink bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban (HUF) értendőek.

 

Ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése, kérése van a vásárlással, a webshopban található termékekkel, szállítással, fizetéssel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

uptowngirl.hungary@gmail.com

Szállítási és fizetési feltételek

A megvásárolt termékeket a GLS szállítja a megrendelőnek. A termék szállítási költsége minden esetben a vásárlót terheli. A fizetés történhet bankszámlaszámra történő előre utalással, vagy utánvéttel. Előre utalás esetén a termék és a postaköltség bankszámlára történő megérkezését követően a raktáron lévő termékek esetén 2 napon belül, külső raktáron lévő termékek esetén 5 napon belül elküldésre kerül. Amennyiben az utánvétet választja a  raktáron lévő termék 2 napon belül, a külső raktáron lévő termék 5 napon belül elküldésre kerül, aminek árát és a postaköltséget a vásárló kézbesítéskor fizeti meg a küldemény kézbesítőjének. Kérjük a szállítási adatok pontos megadását. A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

A csomagküldés árai

Utánvéttel:  990 Ft

 

A termékekre vonatkozó szerződés nyelve magyar. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezen szerződések iktatásra kerülnek, elektronikusan vannak tárolva, melyek visszakereshetőek a rendelés azonosítójával.

 

A vásárlástól való elállás

A 45/2014 kormányrendelet értelmében a vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló ezen jogát a webáruház üzemeltetőjének címzett egyértelmű nyilatkozattal érvényesítheti. E nyilatkozat történhet elektronikusan e-mailben, vagy írásban postai levéllel a webáruház üzemeltetőjének címére megküldve. A webáruház üzemeltetője köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a megrendelőnek, legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 naptári napon belül.  A vásárlástól a termék átvétele előtt is elállhat. 

Kizárólag sérülésmentes terméket áll módunkban visszavásárolni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az eladó levonhatja a termék visszafizetési árából.

Elállási jog gyakorlásának lépései: 

 

  1. A kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet elállási jogával. Az elállási nyilatkozatot e-mailben illetve postai levél útján küldheti meg részünkre. A nyilatkozat minta letöltéséhez kattintson ide.
  2. Postai levélben történő elállási jog érvényesítése esetén a postára adás dátumát vesszük figyelembe a 14 naptári nap számításakor.
  3. Elállás esetén a megrendelt terméket, csomagolásával juttassa vissza a webáruház címére, postai ajánlott levélként. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, utánvéttel visszaküldött küldemények feladóhoz való visszajuttatásának költsége is a vásárlót terheli. Csak postai úton tudunk terméket fogadni. Visszaküldés esetén a számla visszaküldése is szükséges.
  4. Kizárólag sérülésmentes terméket áll módunkban visszavásárolni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az eladó levonhatja a termék visszafizetési árából.
  5. A termék árát a visszaküldéstől számított 14 napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

 

Ezen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban irányadó “a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet”

 

Termékszavatosság:

Az eladó a fogyasztónak(megrendelő) eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Ptk. 6:168 § (2) bekezdése szerint gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

A forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében forgalmazta vagy gyártotta

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egyetlen okot biztosítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Ugyanazon hiba miatt a megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre nem érvényesíthet.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatosság a forgalmazót két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

 

Panaszkezelés

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A forgalmazott termékekkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:

 

Kozák Evelin E.V.

1203 Budapest, Ady Endre utca 68-70 

e-mail: uptowngirl.hungary@gmail.com

A vásárlói panaszokat és kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a vásárló által megadott e-mail címre, vagy postai úton küldött levél formájában válaszolja meg. A vásárlói panaszokat, kérdéseket azok beérkezésétől számított 3 napon belül, de legkésőbb a vásárlói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Adatvédelem

Az adatvédelmi törvény szabályozása szerint kezeljük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatai a szállítás során átadásra kerülnek a szállítást végző futárcégnek. Adatait kizárólag a vásárlás lebonyolításához, szállításhoz és számlázáshoz használjuk fel. Az Ön adatait semmilyen más módon nem adjuk át harmadik félnek és engedélye nélkül nem használjuk reklámcélokra.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.